LV EN
This space actually is not a room. It is kind of scary, mystic but veeeery interesting place! I often come here unnoticed, because everyone is very busy. Everyone is boss for him/herself under this roof. Here everyone stores important things which are personal. Ronja stores here her bow, Druvis - his rod, Anita - her tennis racket, Ramils - his handball, Anaita - her guitar, Līva - her camera and Armans - his mathematic formulas. Read more
Furthermore, you can find here a scarf. In this scarf you can put some products as well and also nice ideas how to make accessories or some other things. For example, Teodors likes to build ships. I'm telling you - attic is the best place!
 
 
Annemarijas vaļasprieks

Annemarija ir vispusīga meitene. Viņai patīk peldēt, tāpēc viņa apmeklē baseinu. Bet tikpat svarīga viņai ir zīmēšana, un viņai šķiet, ka katram bērnam nepieciešams atrast kādu nodarbību, kurā iespējams attīstīt savu talantu.

Katra nedēļas pēcpusdiena ir nozīmīga ar kādu īpašu pulciņu. Bez peldēšanas un zīmēšanas nodarbībām Anemarija dzied arī korī un ansamblī, kā arī dejo tautas dejas.

Author
Annemarija 9 Years old