LV EN
Oh!It smells so good here! The kitchen is the most admirable place in the world. Here you will find your friends, because all of them are gourmets, who like sweets. Some of them are highly recommended. Maybe you know a recipe as well? Maybe you can create something special? Maybe you have eaten on a trip something so special, that it would never appear in your dreams? Write us! Sent us photos and clips. The story houses inhabitants are eager to know something new, too! Sent us - we are waiting! Read more
But when they are telling about food comming from one special place it becomes interesting! Some never-heard names, special spices and flavours are often mentioned during these conversations. All friends are very interested in cooking food that is prepared in different Baltic and Caucasian countries and that represents different cultures.
 
 
Latviešu virtuve

Šodien daudzas paražas ēdienreizēs mēs ieturam tikai tāpēc, ka vecmāmiņa tā teica, bet nozīme jau sen ir aizmirsta. Arī runājot par konkrētu svētku tradicionālajiem ēdieniem. Uzzināsim, kādi tad ir tie tradicionālie svētku ēdieni un paražas.

  • Ziemassvētki ir ticību un cerību laiks, tāpēc arī, klājot galdu, ir ļoti daudz paražu, bet mūsdienās tādas vairs neatceramies un nelietojam. Interesanti, ka senie latvieši par vienu no galvenajiem ēdieniem uzskatīja cūkas galvas pusi, kas vienmēr atradās uz galda un tika apdziedāta. Tā simbolizēja arklu, un pašu galiņu deva arājam, lai labi veiktos ar aršanas darbi. Protams, uz galda vienmēr bija arī zirņi un pupas, pat ne vienmēr ar speķi, tie bija jāapēd visi, lai nākamajā gadā nebūtu jāraud. Šo tradīciju savā ģimenē esam izmantojuši. Tika ceptas arī dažādas maizes, rauši un plāceni, visus pēc iespējas apaļākus kā saule, un pīrāgus kā pusmēnesi. Varam spriest, ka arī ēdienu forma un izskats kādreiz ir bijis ļoti svarīgs un pēc tā tika daudz kas spriests.(http://www.liis.lv/folklora/gadsk/citati/ziemsvetki.htm)
  • Kā jau zināms, Lieldienu galvenais ēdiens ir olas, bet ko tad tās īsti simbolizē?  Daudzas tautas olā saskatījušas dzīvības spēka simbolu, auglības idejas iemiesojumu. Ola, kas sevī slēpj jaunās dzīvības dīgli, it kā apliecina dzīvības procesu nebeidzamo turpināšanos, atkal jaunu dzimšanu, atkārtojoties pa apli. Ripo ola. Rit un mijas saulgrieži. Nebeidzama un mūžīga ir arī dzīvības un nāves procesu mija. Arī olu mainīšanās svētkos ir ļoti svarīga. Tā ir ar jēgu. Tas viss palielina un veido savstarpējo labvēlību, simpātijas un pozitīvas emocijas. (http://www.liis.lv/folklora/gadsk/citati/lieldienas.htm)