LV EN
 
 
Nometne ir klāt!

Nometnē kopā sanākuši gan projekta "Draugu stāsti" bērni, gan stāstu konkursa par sakāmvārdiem uzvarētāji. Trīs dienas mēs visi kopā ne tikai darbosimies pie virtuālās stāstu grāmatas izveides (kuru, starp citu, varēsiet aplūkot šajā pašā mājas lapā pēc projekta noslēguma), un piedalīsimies dažādās spēlēs un aktivitātēs, izzinot daudzveidīgās Baltijas un Kaukāza valstu kultūras.  Kā viens no skanīgākajiem nometnes notikumiem būs Lasīšanas nakts, kuras laikā rīkosim mīļāko grāmatu izstādi, piedalīsimies muzikālos priekšnesumos, klausīsimies pasakas dažādās valodās un turpināsim tuvāk iepazīt katrai tautai raksturīgo. Vārdu sakot - atpūtīsimies, iepazīsimies un atcerēsimies projekta '"Draugu stāsti" jaukākos kopā pavadītos brīžus.